Om Basset Klubben

Basset Klubben blev stiftet den 15. november 1968 af 73 beagle- og bassetejere og kom til at hedde Beagle og Basset Klubben. B&B Klubben, som den hed i daglig tale, blev organisatorisk bygget op, som vi kender den i dag. I starten blev valgt 7 bestyrelsesmedlemmer. Det er senere blevet formindsket til 5 bestyrelsesmedlemmer. Basset Klubben er en specialklub under Dansk Kennel Klub.

Den første bestyrelse bestod af I.C. Christensen som formand, Don Johansen,Inger Torp Petersen, Winnie Kirchheiner og Holger Jensen. I.C. Christensen var klubbens formand – kun afbrudt af en kort periode,hvor Søren Torp Petersen var formand – indtil klubben blev delt i 1981 hvor beaglemedlemmerne stemte sig ud og stiftede deres egen klub d. 5. januar 1982.Mange bassetejere så med bekymring på denne udvikling. Det var vel nærmest det økonomiske man var bekymret for, hvordan skulle vi, som trods alt ikke var så mange,klare at afvikle udstillinger og udsende blade og andre aktiviteter uden økonomiske problemer. Disse anelser skulle vise sig at blive gjort til skamme.

Medlemmerne sluttede op om klubben med en entusiame,som man ikke troede mulig og Basset Klubben overlevede og lever stadig på bedste vis. Den første bestyrelse efter delingen bestod af Per C. Knudsen som formand, Aksel Hansen, Lise Winther Hansen, Laila Larsen, Villy Sørensen, Børge Vibe og Frantz Ingemann. Basset Klubben er  i dag en velfungerende og aktiv specialklub.

Vort medlemstal ligger støt på omkring de 500,vi har en sund økonomi og et stort udbud af aktiviteter. Standarden af vore hunde ligger,set med såvel danske som udenlandske øjne,på toppen af hvad der findes i Europa i dag.

Vi har mange dygtige opdrættere, såvel gamle som nye,der har opnået mange fine resultater,så det er med optimisme,vi ser fremtiden i møde.